Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
 
УДК 619.:616.995.:636.7
Деякі аспекти епізоотології та клінічного прояву інвазії Dirofilaria Repens у собак Київського регіону

   За період 1998-2000 роки проаналізовано 66 випадків захворювання собак на дирофіляріоз в регіоні м.Києва та прилеглих областей.Відмічена сезонність прояву дирофіляріозу - найбільше хворих тварин зареєстровано у липні-серпні.Група собак віком 5,5-7 років виявилась найбільш враженою.
   Клінічно захворювання проявляється у вигляді окремих синдромів чи їх комбінації, або має зовсім безсимптомний перебіг.Основним діагностичним методом є виявлення мікрофілярій в периферичній нативній крові чи за методом Кнотта, або в пунктатах та зіскрібках із вражених ділянок шкіри. Враховуючи швидке поширення дирофіляріозу як в популяції собак, так і серед людей виникає необхідність розроблення високочутливих імунологічних методів діагностики захворювання.

   Серед хвороб, поширення яких пов'язане з кровосисними комахами, останнім часом особливу увагу привертає трансмісивний гельмінтоз у собак, що викликається паразитуванням нематоди роду Dirofilaria з підряду Filariata.
   Собака є дефінітивним господарем декількох представників філяріат: D.immitis (паразитує в легеневій артерії і правих відділах серця), D.repens (в підшкірній клітковині), D.dracunculoides (в серозних порожнинах тіла), D.reconditum (в навколонирковій жировій тканині), D.grassi (імагінальна стадія паразитує як в порожнинах тіла, так і в підшкірній та міжм'язовій тканинах господаря ) (3 ).
   Останнім часом відмічається стійка тенденція до поширення дирофіляріозу собак з регіонів тропіків і субтропіків в країни з помірним кліматом (4 ).Окремі дослідники вважають, що захворювання має природньо-вогнищевий характер. В США встановлені ендемічні зони, де щорічно відмічаються спалахи цього гельмінтозу ( 7 ).
   На території України спорадичні випадки захворювання собак на дирофіляріоз виявлялися ще з 1911 року, але значне збільшення кількості інвазованих дирофіляріями тварин в м.Києві стали реєструвати з 1998 року. Протягом 2000 року за даними Київського міського державного управління ветеринарної медицини в столиці виявлено вже 125 випадків дирофіляріозу собак.
   Допускають ймовірність того, що в районах, де собача інвазія являється ендемічною, виявляють багато клінічних випадків захворювання у людей. Найбільший процент захворювання людей на дирофіляріоз зареєстрований в Італії (42,3 % клін. випадків), одночасно чітко відмічаються інші ендемічні вогнища у Франції (13,3 %), на Шрі-Ланці (7,8 %), в Україні (7,1 %), Російській федерації (5,6 %), Греції (5,3 %), Туреччині (4,3 %) і в Узбекистані (2%) (8). Протягом 1986-1995 років на Україні було зареєстровано 36 клінічних випадків дирофіляріозу у людей ( 6 ).

Матеріали та методи дослідження.

   Досліджувались собаки різного віку, статі та породи, які мешкали в м. Києві, Київській, Чернігівській та Сумській областях України господарі яких звернулися за допомогою у клініку ветеринарної медицини Печерського та Старокиївського районів м. Києва. При надходженні на прийом собак оглядали, збирали анамнез захворювання, проводили клінічне обстеження. В перелік лабораторних досліджень входили: загальний аналіз крові, пряма мікроскопія краплі свіжої крові, модифікований метод Кнотта, біохімічні дослідження сироватки крові, у окремих собак - цитологічне дослідження пунктатів, отриманих з псевдопухлинних і виразкових уражень шкіри та м'яких тканин. Кров для дослідження на дирофіляріоз збирали у кількості 3 мл з додаванням антикоагулянтів (гепарин або цитрат натрію) ввечері або вранці, під час найвищої активності мікрофілярій в периферичному судинному руслі. Готували мазки, які забарвлювали за Папенгеймом. У випадку виявлення в периферичній крові мікрофілярій, додатково готували мазки, фіксували на протязі 10 хвилин в парах 10%-ного формаліну, проводили цитохімічне визначення активності кислої фосфатази, кислої фосфатази в присутності інгібітору тартрату натрія, лужної фосфатази (1).
   Метою наших досліджень являлось вивчення епізоотології (особливо залежності циркуляції мікрофілярій в периферичному кровообігу від сезонних та добових коливань) і клініко-паталогічних особливостей перебігу інвазії D.repens в популяції собак Київського регіону.

Результати досліджень.

   За період 1998-2000 років на базі клініки ветеринарної медицини Печерського та Старокиївського районів м. Києва було діагностовано 66 випадків захворювання собак на дирофіляріоз (Рис.1.).

Рис.1.Зареєстровані випадки дирофіляріозу собак протягом 1998-2000 років

Роки
Позитивний результат на виявлення мікрофілярій,к-сть тварин.
Всього
 
грудень
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
 
1998
-
-
-
-
-
1
1
-
2
-
-
1
5
1999
-
-
-
-
1
2
2
4
4
1
2
1
17
2000
2
-
1
1
2
4
7
9
7
4
4
3
44

   Як правило, при збиранні анамнезу виявлялося, що хворі собаки живуть поблизу озер, рік чи водойм, тобто тривалий час знаходились в осередках масового виплоду комарів. В зв'язку з цим різко зростала ймовірність їх тісного контакту і можливість інвазування мікрофіляріями від заражених комарів. Обов'язково звертали увагу на походження тварин, виключаючи можливість завезення на територію України хворих дирофіляріозом собак із зарубіжних країн, а також враховували ймовірність зараження при тривалому перебуванні їх із власниками в небезпечних по цьому захворюванню регіонах.
   Захворювання тривалий час може перебігати безсимптомно, особливо при низькій щільності мікрофілярій в крові і відсутності, або незначній кількості статевозрілих паразитів (9). Тому частіше на прийом поступали тварини, в яких вже були виражені певні клінічні ознаки хвороби (зумовлені значною інвазією мікрофілярій ), що і насторожувало власників собак.
   Циркуляція мікрофілярій в периферичному кровоносному руслі тісно пов'язана із періодами найвищої активності їх проміжних господарів - комарів родин Culex, Aedes, Anopheles. Тому проби крові від хворих собак старалися відбирати переважно вранці чи ввечері, але при високій інвазії мікрофілярій чітких добових коливань їх наявності в периферичному кровообігу не спостерігалось. Проте відмічається сезонна залежність захворювання: збільшення кількості хворих собак влітку пов'язано із появою статевозрілих форм паразита і циркуляцією в крові молодих мікрофілярій.(Рис.2.).

Рис. 2. Сезонна динамiка дирофiлярiозу у собак.


   В зв'язку із чутливістю мікрофілярій до температури зовнішнього середовища взимку їх, у більшості випадків, не знаходять в периферичній крові, так як вони мігрують в глибинні судини. Але внаслідок утримання тварин в квартирах із відносно стабільним температурним режимом, навіть взимку при лабораторних дослідженнях крові у 3 собак виявили мікрофілярії. Захворювання спостерігалося переважно у собак короткошерстих порід (доберман-пінчер, боксер, німецька вівчарка, мастіно-неаполітано, шар-пей), але зареєстровано 6 випадків дирофіляріозу і у довгошерстих собак (ньюфаундленд, коллі, кавказька вівчарка). Вік хворих тварин коливався від 1 до 11 років, проте група 5,5-7 років була найбільш враженою.

Рис.3.

   Найчастіше перебіг захворювання мав неспецифічні або стерті клінічні ознаки. На основі власних спостережень ми виділили 4 основні форми дирофіляріозу собак Київського регіону:
   1) інтоксикаційний синдром (19 тварин): відмічається різке старіння собаки, швидка втомлюваність, задишка, кахексія, кашель, нервові явища, в окремих випадках - алотріофагія і різке підвищення загальної температури тіла.
   2) шкірний синдром (24): локальні, рідше генералізовані враження шкіри (у вигляді дерматиту, екземи, довгонезаживаючих виразок), які часто супроводжуються сильним свербіжем і розчухуванням. При мікроскопії вмістимого пустул або мазків - відбитків із вражених ділянок шкіри виявляли мікрофілярії.
   3) синдром псевдопухлинних розростань (8): пухлиноподібні зміни тканин реєструвались в ділянці молочної залози (2), міжфаланговому просторі (3), нижній третині передньої кінцівки (1), шкіри спини (1), в простаті (1). З метою діагностики проводили пункційну біопсію. Цитологічна картина часто характеризувалася значною проліферацією і поліморфізмом клітин, активацією клітин моноцитарно-макрофагальної ланки і тільки виявлення мікрофілярій допомагало встановленню правильного діагнозу.
   4) синдром правошлункової недостатності (11): спостерігається анемічність видимих слизових оболонок, задишка, тахікардія, асцит, при електрокардіографії - гіпертрофія правих відділів серця. При дослідженні асцитичної рідини - у 6 собак виявлено мікрофілярії.
   В той же час було зареєстровано 4 безсимптомні випадки мікрофіляримії у собак, що утримувалися разом із хворими.
   Для визначення видової належності гельмінту проводили цитохімічне дослідження мікрофілярій, яке дозволяє виявити в них яскраву пляму активності тартрат-резистентної кислої фосфатази в зоні анальної пори, що є типовим для дирофілярій виду D.repens (5). Результати видоспецифічного фарбування мікрофілярій у собак із синдромом правошлункової недостатності виявилися сумнівними, можливо це пов'язано із знаходженням мікрофілярій в асцитичній рідині, або з отриманням твариною на час дослідження специфічного лікування. В усіх інших випадках дослідженні мікрофілярії віднесені до виду D.repens.
   Cтатевозрілих дирофілярій ми поки що не знаходили. Хоча в медичній та ветеринарній практиці були виявлені дорослі форми паразита, які за морфологією віднесені до виду D.repens (6). Взагалі, порівняно з високопатогенною кардіонематодою D.immitis, D.repens вважають умовно патагенною, яка може спричинювати в більшості випадків лише хронічний дерматит у собак ( 9 ).
   За нашими спостереженнями тривала мікрофіляримія може викликати ряд небезпечних патологічних змін в організмі тварини (руйнування інтими судин та ендокарду, травмування ниркових клубочків із наступним відкладанням циркулюючих імунних комплексів), які часто призводять до виникнення серцево-судинної і ниркової недостатностей (2).

Висновки.

1.На основі проведених досліджень зареєстровано швидке поширення дирофіляріозу в популяції собак Київського регіону.
2. Відмічена сезонна залежність захворювання - найбільше хворих тварин виявлено влітку (55 %). При високій інвазії мікрофілярій добових коливань їх наявності в периферичному кровообігу не виявлено.
3. Серед хворих на дирофіляріоз собак група віком 5,5-7 років є найбільш вразливою.
4. Виділено основні форми клінічного прояву дирофіляріозу собак Київського регіону. За допомогою видоспецифічного фарбування встановлено вид гельмінта, що циркулює в популяції собак Київського регіону - Dirofilaria repens (тварини з синдромом правошлункової недостатності потребують подальшого дослідження ).
5.Тривала мікрофіляримія може бути причиною виникнення серцево-судинної і ниркової недостатностей.
6.Враховуючи швидкі темпи поширення та небезпечність захворювання виникає гостра необхідність розроблення вітчизняних високочутливих засобів діагностики (непряма імунофлуорисценція, імуноферментний аналіз, метод ланцюгової полімеразної реакції).

Список використаної літератури.
1.Величко С.В., Носата Н.С., Абраменко І.В., Білоус Н.І. Визначення видової належності гельмінта та клініко-патогенетичні особливості перебігу інвазії Dirofilaria repens у собак в північних районах України.// Наук. вісник НАУ.-2000.-С.167-172.
2.Мазуркевич А.Й., Абраменко І.В.,Величко С.В., Поживіл А.І., Юревич О.В.,
Білоус Н.І., Носата Н.С. Деякі лабораторні показники крові у собак при інвазії Dirofilaria repens.// Наук. вісник НАУ.-2000.-С.137-142.
3.Сонин М.Д. Филяриаты животных и человека и вызываемые ими заболевания.-М., 1975.-С.-270-273.
4.Поживил А.И., Петренко О.Ф., Чомко В.Н., Величко С.В., Носата Н.С. Диагностика и лечение дирофиляриоза собак.// Зб. матер. IV Міжн. наук.-практ. конф. 14-15 жовтня 1999 р., м. Київ// Проблеми ветеринарного обслуговування дрібних домашніх тварин.- К., 1999.-С.78-81.
5.Шрей К., Траутветтер Э. Дирофиляриоз сердца у кошек и собак -диагностика и терапия.//Waltham Focus. - 1998. - V. 8, N3. - P. 23-30.
6.Davydov O., Gushva J., Pavlikovskaya T., Kolos L. Human dirofilariosis in the Ukraine.// VII Europen multicolloanium of parasitology. - Parma, 1996. - P.355.
7.Kokan A.A., Zaubach H.E. Dirofilaria immitis and Dipetalonema reconditum infektions in Oklachoma dogs.// JAVMA.- 1976.- N168.- P.419-420.
8.Pampiglione S., Canestri T., Rivasi F. Human dirofilariosis due to Dirofilaria (Nochtiella ) repens : a review of world literature.// Parasitologia. 1995.- V.37., N 2-3.- P.149-193.
9.Tarello W. La dirofilariose sous-cutanйe a Dirofilaria (Nochtiella) repens chez le chien. Revue bibliographigue et cas clinigue. Revue Mйd. Vйt., 1999, 150 (8-9): 691-702.

   На протяжении 1998-2000 годов проанализировано 66 случаев заболевания собак на дирофиляриоз в регионе г.Киева и близлежащих областей.Отмечена сезонность проявления дирофиляриоза - наиболее больных животных зарегистрировано в июле-августе..Группа собак возрастом 5,5 -7 лет оказалась наиболее пораженной.
   Клинически заболевание проявляется в виде отдельных синдромов и их комбинации, или имеет вовсе бессимптомное протекание. Основным диагностическим методом является выявление микрофилярий в периферической нативной крови или по методу Кнотта, а также в пунктатах и соскобах с пораженных участков кожи. Учитывая быстрое расспространение дирофиляриоза как в популяции собак, так и среди людей возникает необходимость розработки високочуствительных иммунологических методов диагностики заболевання.

   During 1998-2000 years 66 cases of of dogs on dirofilariosis in region of Kiev and nearby areas was analysed. The seasonal prevalence of display dirofilariosis was observed. The maximum of ill animals was registered on July-August. The group of dogs with age of 5,5 -7 years has appeared most infested.
   Clinically, the disease is shown as separate syndromes and their combination, or has symptomless course. The basic diagnostic method is the revealing microfilarias in peripheral native blood or on a Кnott's method, and in cytological materials from skin's lesions.Taking into account fast spread of dirofilariosis both in a population of dogs, and among the people there is a necessity elaborating of highly susceptible immunological of methods of diagnostics disease.

H.С.Василик, аспірант
Науковий керівник - професор, член - кореспондент УААН Мазуркевич А.Й. Національний аграрний університет, Київ, Україна;
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ, УкраїнаИнтересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика