Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
Інформаційний посібник із застосування антибактеріальних препаратів цефалоспоринового ряду
Корпорація «Артеріум»

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Загальна характеристика цефалоспоринів

Цефалоспорини (англ. cephalosporіns) – загальна назва групи близьких за хімічною будовою і біологічними властивостями природних та напівсинтетичних антибіотиків.

Історія відкриття. Уперше цефалоспорини (далі ЦС) були відкриті Джузеппе Бротзу (D. Brotzu) в середині минулого сторіччя. В хімічно чистому вигляді виділені з гриба Cephalosporіum aeromonіum, звідки й пішла родова назва даної групи препаратів. Перший представник цього класу антибіотиків власне і мав назву цефалоспорин С.

Класифікація

За хімічною будовою ЦС відносять до групи β-(бета)лактамних антибіотиків (як і пеніциліни, карбапенеми та монобактами). Вони мають невелику молекулярну масу 400–450, розчинні у воді, відносно стійкі до рН і коливань температури. Хімічно і фармакологічно подібні до пеніцилінів, що має ряд практичних наслідків. Їх структура містить β-лактамне кільце, дигідротіазинове кільце і бічні ланцюги. В основі їх хімічної структури лежить 7-аміноцефалоспоринова кислота (7-АЦК), яка близька за будовою до ядра пеніцилінів – 6амінопеніциланової кислоти (6-АПК), яка також містить β-лактамне кільце. Проте в 7-АЦК можуть бути заміщені два бокових ланцюги, а в 6-АПК - тільки один, внаслідок цього на основі 7-АЦК можливо отримати значно більше напівсинтетичних похідних.

На даний час група ЦС нараховує біля 60 препаратів. У медичній практиці застосовують біля 30 переважно напівсинтетичних цефалоспоринових препаратів, які значно перевищують за антимікробною активністю природні ЦС.

β-лактамні антибіотики, враховуючи їх високу клінічну ефективність та низьку токсичність, складають основу антимікробної хіміотерапії на сучасному етапі, при цьому ЦС займають провідне місце при лікуванні більшості інфекцій.

Проте β-лактамні антибіотики (пеніциліни, цефалоспорини та монобактами) чутливі до гідролізуючого впливу β-лактамаз – особливих ферментів, які продукує ряд бактерій. Карбапенеми характеризуються більшою стійкістю до впливу β-лактамаз.

Хімічна подібність ЦС до пеніцилінів зумовлює прояв перехресної алергії у деяких пацієнтів. Але на відміну від пеніцилінів, ЦС рідше викликають алергію. Також важливою перевагою цефалоспоринів є їх активність до мікробів, резистентних до пеніцилінів.

За механізмом дії ЦС є бактерицидними антибіотиками і викликають швидкий лізис бактерій. Їх антимікробна активність, як і інших .лактамів, зумовлена єдиним механізмом впливу, а саме порушенням синтезу клітинної стінки мікроорганізмів, які діляться, що пов’язано із специфічним інгібуванням ферментів, які є пеніцилінпоєднувальними білками (ППБ). Відповідність (афінність) деяких ЦС із ППБ різних мікроорганізмів допомагає пояснити різні спектри активності в цьому класі антибіотиків. Зниження проникності стінки бактерії й деформація ділянки зв’язування з ППБ сприяють бактеріальній резистентності.

Попри велику чисельність препарати в класі ЦС чітко систематизовані. Існує декілька класифікацій ЦС Найбільшого поширення у фармакології набула класифікація ЦС за їх поділом на покоління (генерації). У клінічній практиці також розрізняють препарати за їх вираженою активністю: антистафілококовою (цефазолін), проти синьогнійної палички (цефоперазон, цефтазидим, цефепим) тощо. Крім того, за шляхом уведення в організм ЦС поділяють на препарати для парентерального та перорального застосування.

Загальноприйнятий розподіл на покоління має велике значення з погляду розуміння механізму дії, спектра активності, особливостей фармакодинаміки і фармакокінетики, характеру небажаних побічних реакцій, вибірковості дії.

Отже, розподіл ЦС на генерації зумовлений не часом синтезу чи промислового виробництва конкретного препарату/субстанції, а специфікою дії на певні групи бактерій.

Розрізняють 4 покоління ЦС. Залежно від спектра індивідуальної протимікробної активності розрізняють ЦС:

І покоління: цефадроксил, цефазолін, цефалексин, цефалотин, цефапірин, цефалоридин, цефрадин;

ІІ покоління: цефаклор, цефамандол, цефметазон, цефоніцид, цефотетан, цефокситин, цефпрозил, цефтрибутон, цефуроксим, цефуроксимаксетил, лоракарбеф, цефпрозил;

ІІІ покоління: цефіксим, цефоперазон, цефотаксим, цефподоксимпроксетил, цефтазидим, цефтризоксим, цефтріаксон, моксалактам, цефетаметповоксил;

ІV покоління: цефепім, цефпіром, цефклідин, цефквіном, цефозопран, цефозеліз;

• Нещодавно в клінічній практиці почалось застосування цефтобіпрола, який віднесли до V покоління ЦС і він є на даний час єдиним його представником.

Цефалоспорини проявляють високу активність по відношенню до великого переліку різних мікроорганізмів, тому набули широкого застосування в клінічній медичній та ветеринарній практиці і часто застосовуються в якості препаратів першого вибору для емпіричної терапії інфекцій різної локалізації до моменту визначення виду збудника та взагалі при лікуванні багатьох інфекційних хвороб.

Загальна тенденція полягає в тому, що цефалоспоринові препарати І покоління мають кращу активність проти грампозитивних мікроорганізмів, а наступні покоління виявляють підвищену активність проти грамнегативних аеробів.

Особливістю ЦС І покоління є висока антистафілококова активність, у т. ч. проти Staphylococcus aureus і Staphylococcus epіdermіdіs, які утворюють пеніциліназу, а також Streptococcus pneumonіae, стрептококів групи В і .гемолітичного стрептокока групи А, гонококів. По відношенню до грамнегативних бактерій їх активність обмежена. До чутливих грамнегативних організмів належать Klebsіella pneumonіae, Escherіchіa colі, Proteus mіrabіlіs і Shіgella spp. Salmonella spp. Використовуються для лікування інфекцій органів дихання, сечовидільної системи, шкіри, профілактики післяопераційних ускладнень. Як правило, препарати цієї групи добре переносяться і не викликають суттєвих побічних реакцій.

У ЦС ІІ покоління більш виражена (порівняно з препаратами І покоління) протимікробна активність до грамнегативної флори (насамперед проти Haemophіlus іnfluenzae) і стабільність до .лактамаз. У той же час вони зберігають високу активність проти грампозитивних мікроорганізмів (але менш ефективні проти грампозитивних коків порівняно з препаратами І покоління). Обмеженням до застосування ЦС ІІ покоління є низька активність до деяких грамнегативних мікроорганізмів (Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., P.rettgeri, Klebsiella spp., P.vulgaris) та природна стійкість до них Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp. Bacteroіdes fragіlіs чутливий до цефотетану і цефокситину. Показання до застосування подібні до препаратів І генерації. Побічна дія проявляється переважно алергічними реакціями та порушенням роботи шлунковокишкового тракту.

ЦС ІІІ покоління мають ще більший спектр дії, особливо проти грамнегативних мікроорганізмів, включаючи штами, стійкі до ЦС I і ІІ поколінь (псевдомонади, бактероїди та ін.), однак у них менше виражена грампозитивна активність, ніж у препаратів І та ІІ поколінь. Препарати ІІІ покоління активні проти Cіtrobacter, Serratіa і Provіdencіa, а також проти .лактамазопродукуючих штамів Нaemophіlus і Neіsserіa. Цефтазидим і цефоперазон активно застосовують проти Pseudomonas aerugіnosa. Як і ЦС ІІ покоління, препарати ІІІ покоління гідролізуються хромосомною .лактамазою, яку виробляє Enterobacter. Цефтизоксим і моксалактам мають активність проти Bacteroіdes fragіlіs. Важливою властивістю для більшості ЦС ІІІ покоління (крім цефоперазону і цефіксиму) є їхня здатність проникати крізь гематоенцефалічний бар’єр. Перевагою цих препаратів є їхня активність до бактерій, нечутливих до дії інших ЦС, пеніцилінів та здатності довше затримуватися в організмі. Використовують для лікування інфекцій, які не піддаються впливу інших антибіотиків. Проте останнім часом спостерігається суттєве підвищення стійкості грамнегативних мікроорганізмів до ЦС ІІІ покоління, переважно за рахунок продукції ними .лактамаз різних типів та класів. Побічні реакції полягають у порушенні складу мікрофлори кишечника (розвитку дисбактеріозу) або виникненні алергічних реакцій.

ЦС ІV покоління характеризуються ще ширшим спектром дії, ніж препарати І–ІІІ поколінь, причому вони однаково високоактивні відносно грамнегативної й грампозитивної флори. Порівняно з ЦС ІІІ покоління препарати цієї генерації більш ефективні по відношенню до грампозитивних коків, ентеробактерій та Pseudomonas aerugіnosa. ЦС ІV покоління впливають на мультирезистентні мікроорганізми, стійкі до дії .лактамаз розширеного спектра і високоефективні по відношенню до анаеробів. Це пов’язано з високою спорідненістю препаратів з ППБ, що дозволяє їм легко проникати крізь мембрану клітини і створювати високі концентрації всередині клітини. Із зони дії цих препаратів випадають бактероїди, тому для розширення впливу їх комбінують з карбоксипеніцилінами, метронідазолом та іншими препаратами.

ЦС V покоління (цефтобіпрол) проявляє активність до більшості ізолятів нижченаведених мікроорганізмів як in vitro, так і при нозокоміальних інфекціях.

Грампозитивні аероби: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis; коагулазонегативні стафілококи (у тому числі S.haemolyticus, S.hominis, S. lugdunensis та S.saprophyticus), Streptococcus pneumoniae; стрептококи групи viridans.

Грамнегативні аероби: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae; Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa; Citrobacter spp. (у тому числі Citrobacter freundii та Citrobacter koseri), Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii; Neisseria spp.; Providencia spp., Serratia marcescens.

Перехресна стійкість цефтобіпролу спостерігається рідко. Описана резистентність між цефтобіпролом і деякими іншими ЦС останніх поколінь. Проте деякі мікроорганізми, стійки до ЦС інших генерацій, можуть бути чутливі до цефтобіпролу.

Застосування ЦС V покоління (цефтобіпрол) показане хворим з ослабленим імунітетом із захворюваннями, викликаними ентеробактеріями, синьогнійною паличкою, стафілококами, стійкими до інших антибіотиків (зокрема при метицилінрезистентних штамах S.aureus).
Интересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика