Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
Інформаційний посібник із застосування антибактеріальних препаратів цефалоспоринового ряду
Корпорація «Артеріум»

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Цефалоспоринові препарати для ветеринарної медицини виробництва Корпорації «Артеріум»

Як вже зазначалось вище, цефалоспорини є важливим класом антибактеріальних препаратів, які застосовуються для людей і тварин. Проте у світі обіг ветеринарних препаратів та медичних чітко регламентований і вони майже не пересікаються. В країнах колишнього СРСР склалася така ситуація, що колишня централізована система виробництва та постачання препаратів для ветеринарії була зруйнована, перелік лікарських засобів довгий час не приводився до потреб сучасності, ринок ветпрепаратів для продуктивного тваринництва довгий час забезпечувався препаратами імпортного виробництва. Для непродуктивних тварин весь цей час застосовували та продовжують використовувати медичні аналоги (тим більше, що на даний час ця норма закріплена законодавчо), призначаючи їх у відповідних дозах.

Корпорація «Артеріум» докладає зусиль в подоланні цієї ситуації та забезпечені фахівців ветеринарної медицини відповідними лікарськими засобами.

У 2012 році корпорація «Артеріум» вивела на ринок ветеринарних препаратів три антибіотика цефалоспоринового ряду. Два з них це добре відомі препарати, які широко застосовуються в ветеринарній практиці: цефазолін та цефтріаксон. Третій антибіотик маловідомий в Україні препарат на основі цефтіофура – Цефінель, який найближчим часом завдяки своїм властивостям має завоювати ветеринарний ринок нашої країни.

Ветеринарні препарати цефалоспоринового ряду Корпорації «Артеріум» виробляються згідно зі стандартами GMP.

Цефазолін

Цефазолін для ветеринарної медицини в якості активної речовини містить цефазоліна натрієву сіль, яка має широкий спектр антибактеріальної активності. Даний препарат є першим засобом ветеринарного призначення з цією діючою речовиною на ринку України.

Цефазоліна натрієва сіль активна по відношенню до:

грампозитивних бактерій: Staphylococcus spp. (як продукуючих так і не продукуючих пеніциліназу), Streptococcus spp., Corinebacterium diphtheriae;

грамнегативних микроорганізмів: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Haemophylus influenzae, Enterobacter aerogenes, Neisseria gonorrhoeae.

Препарат призначений для лікування тварин з інфекціями, викликаними чутливою до препарату мікрофлорою: верхніх та нижніх дихальних шляхів, сечостатевої системи, шкіри, мяких тканин, кісток, суглобів, а також для профілактики хірургічної інфекції в перед- та післяопераційний період

Дози для собак та котів становлять від 15 до 30 мг цефазоліну на 1 кг маси тіла (мг/кг), з інтервалом 6-8 годин.

Тривалість лікування залежить від форми та тяжкості захворювання.

Дози для сільскогосподарських тварин

– велика рогата худоба, вівці: від 15 до 20 мг цефазоліну на 1 кг маси тіла з інтервалом 1-2 год;

– коні: від 15 до 20 мг цефазоліну на 1 кг маси тіла з інтервалом 8 год.

Препарат вводять внутрішньом’язово та внутрішньовенно (струминно або краплинно). Перед використанням препарат слід розчинити. Готувати розчин слід безпосередньо перед його застосуванням. Свіжоприготовлені розчини зберігають свою фізичну і хімічну стабільність протягом 4 годин при кімнатній температурі (або 12 годин при температурі 2-8 °С). Для внутрішньом’язового введення вміст флакону озчиняють у 4-5 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або стерильної води для ін’єкцій. Для внутрішньовенного струминного введення разову дозу препарату розчиняють у 10 мл 0,9 % розчину натрію хлориду та вводять повільно протягом 3-5 хв. При внутрішньовенному краплинному введенні разову дозу препарату розчиняють у 100-250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози; ін’єкцію проводять протягом 20-30 хв. (швидкість введення 60-80 крапель на 1 хвилину).

Цефтріаксон

Цефтріаксон для ветеринарної медицини в якості активної речовини містить цефтрiаксону натрієву сіль у перерахунку на цефтрiаксон – 1,0 г

Цефтріаксон є активним по відношенню до:

грампозитивних аеробів: Staphylococcus aureus (включаючи штами, що продукують пеніцилін азу), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans;

грамнегативних аеробів: Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Еsсhеrісhіа соlі, Наеmорhіlus іnfluеnzае, Наеmорhіlus раrаinfluеnzае, Klеbsіеllа sрр. (включаючи K. рnеumonіае), Moraxella catarrhalis, Моrganеllа mоrgаnіі, Nеіssеrіа gоnоrrhоеае, N. meningitidis, Рrоteus mіrаbіlіs, Рroteus vulgaris, Sеrrаtіа sрр. (включаючи Sеrrаtіа mаrсеsсеns), Acinetobacter calcoaceticus; Рерtоstrерtососсus sрр., Васtеrоіdеs fragilis, Сlоstrіdіum sрр. (крім Сlоstrіdіum difficile), Pseudomonas aeruginosa.

Володіє активністю in vitro по відношенню до більшості штамів таких мікроорганізмів: Рrоvіdеnсіа sрр., Васtеrоіdеs bivius, Васtеrоіdеs melaninogenicus, Sаlmоnеllа sрр. (у тому числі Sаlmоnеllа tурhі), Shigеllа sрр., Streptococcus agalactiae, Providencia rettgeri, Citrobacter freundii, Citrobacter freundii.

Цефтріаксон швидко проникає у більшість органів і тканей, період напіввиведення складає 8 годин, що дозволяє вводити його 1 раз на добу. Біодоступність препарату при парентеральному застосуванні складає – 100 %.

Цефтріаксон використовується для лікування інфекційних хвороб, що спричиненні чутливими до нього грампозитивними та грамнегативними мікроорганізмами: захворювання верхніх та нижніх дихальних шляхів, інфекції шкіри та м’яких тканин, інфекції сечостатевої системи, бактеріальний сепсис, менінгіт, інтраабдомінальні інфекції, інфекції кісток. Цефтріаксон також використовується для профілактики післяопераційних ускладнень.

Добова доза для дорослих котів та собак становить від 20 до 40 мг цефтріаксону на 1 кг маси тіла (мг/кг), кратність застосування 12-24 години.

Тривалість лікування залежить від форми та тяжкості захворювання.

Для внутрішньом’язового введення вміст флакону (1 г препарату) розчиняють у 3,6 мл 1 % розчині лідокаїну або 3,6 мл стерильної води для ін’єкцій. Після розчинення в кожному 1 мл розчину є близько 250 мг цефтріаксону. Вводиться глибоко у м’яз.

Для внутрішньовенного струминного введення разову дозу препарату розчиняють у 9,6 мл стерильної води для ін’єкцій або 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози. Після розчинення в кожному 1 мл готового розчину міститься близько 100 мг цефтріаксону.

При внутрішньовенному краплинному введенні разову дозу препарату розчиняють у 100-250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози; ін’єкцію проводять протягом 20-30 хв. (швидкість введення 60-80 крапель на 1 хвилину).

Цефтіофур

Перелік цефалоспоринів які доступні для використання сільскогосподарським тварин суттєво обмежений порівняно з медициною. У більшості країн світу лише декілька ЦС першої та другої генерації дозволено застосовувати суворо для лікування маститів у молочному скотарстві. ЦС третього покоління – цефтіофур та четвертого – цефкином були розроблені виключно для застосування у ветеринарії. Цефкином було одобрено рядом країн для лікування респіраторних захворювань у ВРХ, свиней, копитної гнилі та маститів у ВРХ. Цефтіофур має погодження по всьому світові для використання при лікуванні респіраторних захворювань у свиней, жуйних тварин (велика та дрібна рогата худоба) та коней, а також при копитній гнилі та метриті у ВРХ. Крім того, цефтіофур одобрений в різних країнах для профілактики ранньої смертності у одноденних курчат та індичат.

Цефтіофур був вперше описаний та поступив на клінічні випробування на прикінці вісімдесятих років минулого сторіччя. Як представник третьої генерації цефалоспоринів, він схвалений у різних країнах світу виключно для використання у ветеринарії. Виробники ветеринарних препаратів у різних країнах пропонують препарати на основі цефтіофуру для парентерального введення у вигляді водорозчинної форми (на основі натрієвої солі) та суспензії (на основі гідрохлоріду), які мають певні відмінності у фармакокінетиці. На основі цефтіофуру гідрохлоріду також існує препарат, призначенний для введення у вим’я при лікуванні маститу у корів. Отже за цей час накопичений значний досвід з використання цефтіофуру на тваринах з лікувальною та профілактичною метою. Нижче наведемо декілька повідомлень про результати досліджень та використання цього цефалоспоринового антибіотика.

На початку вивчення цього засобу активність цефтіофуру натрієвої солі була досліджена як in vitro так і in vivo на мішах. Була визначена мінімальна інгібуючи концентрація препарату на 264 штамах з 17 видів бактериальних патогенів які належать до 9 родів отриманих від великої рогатої худоби, свиней, овець, коней, птиці, собак, котів та людей. Цефтіофур був значно більш активний порівняно з ампіциліном проти всіх штамів включаючи організми які продукують .лактамазу. У мишей с системною інфекцією цефтіофур виявився більш активним за ампіцилін, цефалотин, цефамандол, клоксацілін, цефоперазон та пірліміцин. Ці тести включали інфікування Escherichia coli, Haemophilus pleuropneumoniae, H.somnus, Pasteurella haemolytica, P.multocida, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus.

За результатами сьоми контрольованих досліджень по визначенню ефективності цефтіофура для лікування копитної гнилі у мясному та молочному скотарстві цефтіофур застосовували як у вигляді натрієвої солі так і гідрохлориду в дозах від 1 до 2,2 мг кг маси тіла один раз на день впродовж трьох діб. У всіх дослідженнях препарат продемонстрував високу ефективність для лікування гострого перебігу копитної гнилі. Крім того цефтіофур мав перевагу порівняно з окситетрацікліном по короткому предзабійному терміну очікування та вибраковці молока, а також відсутності реакцій у місці введення препарату.

Цефтіофур оцінювали при лікуванні респіраторних інфекцій коней у порівнянні з ампіціліном. Препарат призначався у дозі 2,2 мг/кг маси тіла внутрішньомязово один раз на добу. Препарати вводили ще впродовж двох діб після зникнення клінічних симптомів (максимально 10 днів). Нормалізація температури відбувалась впродовж 2х днів лікування. Повне одуження було зареєстровано у 78,6 % тварин порівнянно з 59,3 % при лікуванні ампіциліном. До переваг цефтіофура крім високої ефективності при респіраторних захворюваннях коней, слід віднести добру переносимість, відсутність побочних явищ, а також реакції у місці введення, необхідність введення лише раз на добу.

Застосування цефтіофура при субклінічному маститі шляхом восьмикратного ведення 125 мг цефтіофура гідрохлориду всередину ураженої долі молочної залози продемонструвало ефективність 65,8 % (порівняно з 38,8 % та 53,7 % при 2-х та 5-ти кратному введенні відповідно). При цьому вдалось звільнитись від таких патогенів: Corynebacterium bovis у 70%, коагулазонегативних штамів Staphylococcus spp. – 86%, S.aureus – 36%, Streptococcus dysgalactiae – 80% та Str. uberis – 67% випадків.

Є повідомлення про високу ефективність цефтіофуру при лікуванні собак з інфекцією зумовленною Proteus mirabilis навіть при однократному введенні в дозі 24 мг/кг маси тіла. При лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів доза цефтіофуру варіювала від 2,2 до 4,45,5 мг/кг маси тіла підшкірно один раз на добу впродовж 5-14 днів.

Є також інформація про застосування цефтіофуру при лікуванні респіраторних інфекцій у рептилій (зокрема, черепах) у дозі 4 мг/кг маси тіла внутрішньомязово один раз на добу впродовж двох тижнів.
Интересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика