Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
Інформаційний посібник із застосування антибактеріальних препаратів цефалоспоринового ряду
Корпорація «Артеріум»

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Цефінель – новий цефалоспориновий препарат вітчизняного виробництва.

Цефінель – антибактеріальний лікарський засіб, який містить цефтіофур в якості діючої речовини (у формі натрієвої солі). Цефтіофур є антибіотиком цефалоспоринового ряду III генерації, з широким спектром антимікробної активності. Проявляє/чинить бактерицидну дію на грамнегативні та грампозитивні мікроорганізми, включаючи штами, що продукують .лактамазу і деяки анаеробні бактерії: Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (зокрема, Str.suis, Str.zooepidemicus, Str.equi, Str.agalactiae, Str.dysgalactiae, Str.bovis), Pasteurella spp. (P.(Mannheimia) haemolytica, P.multocida), Salmonella spp. (S.cholerasuis, S.typhimurium), Haemophilus spp. (H.somnus H.parasuis), Escherichia coli, Bacillus spp., Proteus spp., Klebsiela spp, Citrobacter spp., Enterobacter spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Actynomyces pyogenes, Fusobacterium necrophorum и Porphiromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus).

Антибактеріальна дія цефтіофуру, як і всіх ЦС реалізується за механізмом пригнічення синтезу клітинної стінки бактерій.

Після парентерального внутрішньом’язового введення цефтіофур швидко абсорбується та швидко метаболізується з утворенням фуроїнової кислоти і десфуроїлцефтіофуру. Максимальні концентрації цефтіофуру і його метаболітів в плазмі крові спостерігаються через 30-120 хвилин і утримуються на терапевтичному рівні до 24 годин з моменту введення препарату. При цьому активність препарату не знижується в присутності некротизованої тканини. Високий рівень зв’язаного з білками цефтіофуру у дорослих тварин впливає на його розповсюдження, що відрізняє його від інших цефалоспорінів. До складу первинного метаболіту цефтіофуру, десфуроїлцефтіофуру, входить реакційноздатна сульфгідрильна група, що утворює двосторонні ковалентні зв’язки з протеїнами тканин і плазми крові. Вільні концентрації цефтіофуру і його метаболітів, зазвичай, нижчі за очікувані для тих доз, що були введені, що, ймовірно, зумовлено властивістю активних метаболітів зв’язуватись з протеїнами. Нирки, за умов їх нормального функціонального стану, протягом 24 годин виводять приблизно 95 % внутрішньом’язової дози препарату, близько 60-80 % виділяється з сечею шляхом клубочкової фільтрації і через секрецію ниркових канальців. Більша частина екскретованої дози виділяється у формі десфуроїлцефтіофуру і десфуроїлцефтіофуру цистеїну дисульфіду з невеликою кількістю неметаболізованого цефтіофуру.

Застосування Цефінелю показане:

великій рогатій худобі:

• при лікуванні бактеріальний інфекцій органів дихання, що викликані Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus; Actinobacillus pleuropneumoniae

• для терапії некробактеріоза, асоційованого с Fusobacterium necrophorum и Porphiromonas assacharolytica (Bacteroides melaninogenicus);

• для лікування гострого ендометриту у корів;

свиням:

• при лікуванні інфекцій органів дихання, зумовлених Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophillus somnus, Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella cholerasuis, Streptococcus suis у свиней;

одноденним курчатам та індичатам:

• з метою профілактики ранньої загибелі, через патогенний вплив Escherichia coli и Staphylococcus aureus

Зазначимо переваги від застосування Цефінелю:

• Широкий спектр антимікробної активності.

• Швидка (через 1 годину після введення) та тривала (впродовж 24 годин) лікувальна, завдяки особливостям фармакокінетики.

• Зручне дозування та застосування: одна ін’єкція на добу.

• Короткий курс лікування як правило – 3 дні, зрідка – 5 днів.

• При застосуванні препарату згідно настанови – побічна дія та ускладнення зазвичай не реєструються.

• Відсутні обмеження щодо застосування під час вагітності, лактації, несучості.

• Незначні обмеження на використання продукції тваринного походження (на відміну від ін’єкційних препаратів на основі цефтіофуру гідрохлоріду у вигляді суспензії):

• по м’ясу термін очікування до забою:

1 доба для ВРХ,

2 доби – свині,

• по молоку обмеження відсутні взагалі.

Цефінель. Загальна інформація та інструкція з застосування

Слід зазначити, що на даний час Цефінель перший і єдиний препарат вітчизняного виробництва на основі цефтіофуру. Він пройшов всі відповідні етапи офіційної реєстрації в Україні у тому числі і клінічні випробування на цільових тваринах. Крім того, Цефінель, на відміну від більшості препаратів на основі цефтіофуру, може бути призначений собакам.

Цефінель. Результати клінічних випробувань на цільових тваринах в Україні.

В результаті проведених впродовж 2011-2012 років Державним науководослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок клінічних досліджень препарату Цефінель на цільових тваринах встановлена його ефективність при введенні у рекомендованих виробником дозах та тривалості застосування при лікуванні:

• молодняка великої та дрібної рогатої худоби, свиней, хворих на респіраторні захворювання бактеріальної етіології;

• собак з різними захворюваннями бактеріальної етіології;

• попередження ранньої смертності у одноденних курчат та індичок.

Результати проведених мікробіологічних досліджень показали високу антибактеріальну активність препарату Цефінель, виробництва ВАТ «Київмедпрепарат», по відношенню до мікроорганізмів, що виділяли від хворих тварин.

За результатами проведених клінічних досліджень встановлено, що Цефінель активний щодо основних збудників

- Респіраторних захворювань у ВРХ: Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni, Streptococcus zooepidemicu

- Міжпальцевих некробацильозів у ВРХ: Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus

Результати дослідження чутливості до антибіотиків асоціації мікроорганізмів, виділеної з матеріалу (кров, гнійний ексудат з носових отворів), відібраного від 25ти хворих на бронхопневмонію телят, наведені на діаграмі 1.

Чутливість до Цефінелю становить 83% від загальної кількості досліджених зразків.

Більшість виділених штамів пневмококів та ешеріхій виявилися чутливими до цефтіофуру, тоді як ізоляти золотистого стафілококу та синьогнійної палички проявили помірну чутливість до цього цефалоспоринового антибіотика).

Загалом, було проведено 59 визначень чутливості мікроорганізмів до цефтіофуру (25 тестів на антимікробну чутливість дискодифузійним методом і 34 визначення мінімальної інгібуючої концентрації антибіотика.

Клінічне дослідження препарату Цефінель на телятах, хворих на бронхопневмонію, показало, що при внутрішньом’язевому введенні у дозі 1 мг діючої речовини на кг маси тіла тварини упродовж 3-5 діб цей антибактеріальний засіб є ефективним при лікуванні інфекцій дихальних шляхів у ВРХ, викликаних чутливими до цефтіофуру мікроорганізмами.

За результатами морфологічних, біохімічних та імунологічних показників крові досліджуваний препарат у рекомендованій виробником дозі не викликав порушень гомеостатичного стану організму та не проявляв імуносупресивної дії.

Також були проведені клінічні дослідження препарату Цефінель на добових курчатах з метою вивення вплив препарату Цефінель на приріст живої маси та збереженість курчат.

За результатами цих досліджень встановлено, що:

1. При застосуванні препарату Цефінель в добовому віці курчат, вакцинованих проти хвороби Марека, середні титри антитіл у дослідній групі були вище у 1,5 рази в порівнянні з контролем.

2. Груповий імунітет проти хвороби Марека на 21 добу становив у дослідній групі 75 %, тоді як в контролі – 40 %.

3. Протягом 21ї доби у контрольній групі відсоток збереження становив 99,5 %, тоді як у контролі – 97 %.

4. Ефективність вакцинації проти хвороби Марека при одночасному застосуванні препарата Цефінель становила 75 %. Коефіцієнт вакцинації > 1,5.

5. Середня жива вага голови в дослідній групі курчат у порівнянні з контролем на 21-у добу була вища на 3,8%.

Цефінель в дозі 0,4-0,8 мл розчину (1 мл розчину містить 50 мг цефтіофуру) на 10 кг маси тіла, на собаках в умовах ветеринарних клінік міста Львова засвідчив високу ефективність щодо захворювань бактеріальної етіології, зокрема:

. при поліартритах (викликаних стафілококами);

. при шкірних інфекціях – поверхневих та глибоких піодерміях (ураження мали поліетіологічний характер – поряд з стафілококами були виявлені стрептококи, синьогнійна паличка і протей);

. при респіраторних захворюваннях (гнійних ринітах та інфекційному ларинготрахеїті ускладнених мікробною асоціацією стафілококів та стрептококів);

. гнійних ранах (ускладнених асоційованою інфекцією стафілококом, кишковою паличкою та протеєм);

. при інфекціях сечовивідних шляхів (гострих циститів, зумовлених кишковою паличкою та протеем).

Побічних ефектів від застосування препарату Цефінель не було зафіксовано. Не зареєстровано жодного випадку загибелі тварин. За результатами морфологічних, біохімічних та імунологічних показників крові тварин, що приймали участь в випробуваннях, досліджуваний препарат у рекомендованій виробником дозі не викликав порушень гомеостатичного стану організму та не проявляв імуносупресивної дії.

За час активної роботи на ринку ветеринарних препаратів Корпорація «Артеріум» завоювала довіру ветеринарних лікарів, провізорів ветеринарних аптек та власників тварин. Про це свідчить кількість призначень лікарями ветеринарних препаратів Корпорації «Артеріум».

В планах Корпорації «Артеріум» подальший розвиток ветеринарного напрямку та розробка інноваційних продуктів для лікування як дрібних, так і сільськогосподарських тварин.

Дякуємо Вам за увагу до продукції, що виробляється Корпорацією «Артеріум»
Интересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика