Форум
главная страница
‹-  Ветеринарные статьи
 
Особливості перебігу кетамінового наркозу та хірургічна тактика при постовуляторній дистоції у ігуан
(Iguana iguana)

Андрій Марунчин, канд. вет. наук,
Олексій Толстоухов, Анатолій Шульга, лікарі вет. мед.,

Сеєдзавош Аббасзаде,
магістр вет. мед.


Ветеринарний госпіталь, Київський зоопарк, Україна


УДК 619:616-071.8:618.11:598.112.14

У статті відображено методи діагностики, що були застосовані у ігуан, які утримувались у приватних колекціях, при постовуляторній дистоції. Охарактеризовано перебіг стадій наркозу, результати моніторингу серцево-судинної та дихальної системи організму, описано техніку хірургічної операції - оваріосальпінгектомія.

У рептилій термін дистоція найчастіше застосовується при порушенні репродуктивного циклу самки до, або після овуляції, що супроводжується затримкою яйцекладки. Саме дисфункція родової діяльності і є постовуляторною дистоцією [1,2].

Ігуани, які утримуються в “умовах неволі”, досить часто не взмозі самостійно здійснити яйцекладку. Основними причинами такої патології на думку багатьох клініцистів [3,4] є наступні фактори:
- перепади температури повітря у тераріумі; стресові реакції;
- відсутність обладнаного місця для виведення яєць із відповідним ґрунтом;
- патологічні процеси репродуктивних органів, сечовидільної системи та ін.

На думку [5,6] консервативними методами, застосуванням гормональної терапії інколи можна досягти позитивного терапевтичного ефекту. Окситоцин ін’єктують внутрішньом’язово у дозі 1 – 2 ОД на 100 г маси тіла [1]. Запропоновано метод [3], полягає у катетеризації сечового міхура та прямої кишки та введення тупокінцевого катетеру у яйцепровід із подальшим бімануальним масажем пахових ямок.

Метою нашого дослідження була діагностика постовуляторної дистоції у ігуан (Iguana iguana), клінічне дослідження перебігу кетамінового наркозу та виконання хірургічної операції – оваріосальпінгектомія.

Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дослідження було 7 самок зелених ігуан віком від 3-ох до 5-ти років, у яких був поставлений діагноз – постовуляторна дистоція.

Методом пальпації черевної стінки визначали наявність яєць у яйцепроводах, їх щільність.

Рентгенологічне дослідження проводили діагностичним апаратом 10Л6 – 01. Відстань від діафрагми рентген апарату до радіографічної касети складала 70 см. На кнопці керування виставляли 60 kV та 10 m As (рис. 1).

Ультразвукове дослідження проводили за допомогою приладу Aguila датчиком 5,0 МНz (рис. 2).

рентген дослідження ультразвукове дослідження
Рисунок 1 – рентген дослідження
Рисунок 2 – ультразвукове дослідження

Моніторинг діяльності серцево-судинної системи анестезованих тварин проводили електрокардіографом Heart Mirror 3D – VET.

Стан кровообігу та оксигенацію оцінювали методом огляду за кольором м’яких тканин ротової порожнини.

Частоту дихання та її глибину контролювали методом спостереження.

Глибину наркозу та якість знеболення оцінювали наявністю больових рефлексів.

Для проведення хірургічного лікування застосували загальну анестезію 10% розчином кетаміну гідрохлориду у дозі 50 мг/кг маси тіла.

Хірургічний доступ проводили прямим розрізом черевної стінки (схоже, як по білій лінії) довжиною достатньою для вільного виведення на поверхню рани яйцепроводів наповнених яйцями.

Результати досліджень та їх обговорення. Фізикальним обстеженням у всіх досліджуваних тварин було виявлено анорексію, дегідратацію середнього ступеня, кахексію, неврологічні розлади.

При пальпації черевної стінки знаходили характерну горбистість щільної консистенції. Надавлюванням пальцями на діафрагму, яйцепроводи опускались у каудальну частину черевної порожнини, де їх можна було легко визначити.

При рентгенологічному дослідженні на рентгенограмах у всіх досліджуваних ігуан було підтверджено наявність адгезії та непрохідності в яйцепроводах.

Ультразвукове дослідження проводили лінійно – конвексним сканером 5,0 МНz. Ігуану обережно фіксували, сканер прикладали з боку черевної стінки, на екрані дисплею візуалізувались округлої форми утворення з потовщеними стінками та ехогенним утримуючим (рис.3).

ін’єкція анестетику
Рисунок 3 – ехокартина адгезії
Рисунок 4 – ін’єкція анестетику

Загальна анестезія та моніторинг. Внутрішньом’язово у ділянку стегна ін’єктували теплий 10% розчин кетаміну гідрохлорид у дозі 50 мг/кг м.т. (рис. 4). Період індукції тривав 15,7 ± 1,15хв (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати моніторингу загальної анестезії ігуан, хв

Показник
Досліджувані тварини (n=7)
Тривалість індукції
15,7 ± 1,15
Тривалість хірургічної толерантності
57,4 ± 3,3
Тривалість відновлення
105,7 ± 5,1

У тварин спостерігали стадію збудження, були присутні клінічні симптоми : гіпертонус скелетних м’язів, збільшення рухової активності, розширення зіниць, тахіпное. В подальшому поступово наставала міорелаксація та брадіпное. Коли рефлекторна активність шкіри була добре пригнічена або відсутня, обережно відкривали ротову порожнину та вводили ендотрахеальну трубку. У хірургічній стадії наркозу, у тварин оксигенація була задовільною, про що свідчив блідо-рожевий колір м’яких тканин ротової порожнини. При виконанні електрокардіографії досліджували відведення І, ІІ, ІІІ та aVR, aVL, aVF. Затискач жовтого кольору закріпляли до складки шкіри над лівим плечовим суглобом, червоного – над правим, чорного – під правим колінним суглобом, зеленого – під лівим. Швидкість руху паперової стрічки була 50 мм/с, ЧСС становила 31,3 ± 0,5 на хв. У всіх ігуан зубець P і зубець T були відсутні, а у комплексі QRS реєстрували значні зміни (рис. 5).

ЕКГ дослідження ігуани в хірургічній стадії наркозу
Рисунок 5 – ЕКГ дослідження ігуани в хірургічній стадії наркозу

Датчик пульсоксиметру (OXYVET )закріпляли до язика, але пульсова крива та рівень сатурації на дисплеї не визначався. Частота дихання (ЧД) становила 8,7 ± 1,1 на хв. У більшості випадків реєстрували бради - та диспное. Дихання було переривистим, нерівномірним. При рефлекторному подразненні трахеї ЧД збільшувалась. Техніка операції. Тварину вкладали у спинне положення, грудні кінцівки фіксували в каудальному напрямку до тулуба, а тазові – до хвоста. Поверхню шкіри черевної стінки санували “Бонадермом”. Хірургічний розріз проводили скальпелем або ножицями. Роз’єднували шкіру та м’язи черевної стінки. Особливу увагу звертали на те, щоб не пошкодити бокову підшкірну вену (рис. 6).

вигляд підшкірних судин після розрізу черевної стінки
Рисунок 6 – вигляд підшкірних судин після розрізу черевної стінки

Яйцепроводи обережно, по черзі, захвачували пальцями та виводили на поверхню. Розправляли їх, на судини мезосальпінгса накладали лігатури (рис. 7, 8).

виведення яйцепроводу накладання лігатур
Рисунок 7 – виведення яйцепроводу
Рисунок 8 – накладання лігатур

У подальшому, в каудальному напрямку максимально підтягували яйцепроводи, перев’язували їх лігатурами та відсікали. Під час операції серозні оболонки внутрішніх органів інстилювали 0,9% ізотонічним розчином натрію хлориду.

Видалення яєчників було значно важчим тому, що вони близько розташовані з судинами нирок (рис. 9). Роз’єднували яєчники обережно, щоб запобігти кровотечі.

Після накладання подвійних лігатур, відсікали їх (рис. 10).

васкулярізація яєчника Рисунок формування лігатур
Рисунок 9 – васкулярізація яєчника Рисунок
10 – формування лігатур

Хірургічну рану черевної стінки закривали одноповерхово, вузловатими швами, ниткою “Vicryl”.

Хірургічний шов закривали стерильним марлевим тампоном, який закріпляли до тулуба лейкопластиром. Загоєння рани наставало через 14 – 15 днів.

Висновки.

1. Результати проведених досліджень свідчать про те, що застосована методика діагностики дистоції є інформативною, а хірургічне лікування має позитивні результати. Загоєння хірургічної рани триває 14 – 15 днів.

2. Оперовані ігуани з 3 – 4 дня починають самостійно поїдати корми.

3. Зважаючи на те, що під час операції був відсутній перитоніт, антибіотикотерапію в післяопераційний період не проводили, що і не мало клінічного значення в подальшому.

4. Застосована доза кетаміну гідрохлориду (50 мг/кг) надає можливість анестезувати ігуан для виконання хірургічного лікування. У ІІІ стадії наркозу у них виникає брадикардія, бради- та диспное.

5. Ендотрахеальна трубка забезпечує постійне надходження атмосферного повітря до легень так, як у ігуан, що знаходяться у глибокій стадії наркозу, гортанна щілина завжди зімкнута.

6. ЕКГ дослідження у стандартних відведеннях дало часткову інформацію про функціональний стан серцевої діяльності, але частота пульсу добре визначалась звуковим сигналом. Ймовірно це пов’язано з анатомічними особливостями шкіри.

7. Пульсоксиметрією не вдалося дослідити рівень сатурації.

 

Література
1. Васильев Д.Б. Ветеринарная герпетология : ящерицы. – М.: Проект – Ф, 2005. – 480 с., илл. ISBN 5-901815-14-9.
2. Goltenboth R., Heinz – Georg Klos. Krankheiten der Zoo und Wildtiere // Blackwell Wissenschafts – Verlag, Berlin, 1995. Р.602.
3. Frye F.L., 1991. Biomedical and surgical aspects of captive reptile husbandry, vol.1-2. Krieger Publishing Co., Malabar, FL.
4. Васильев Д.Б. Зеленые игуаны. М., 2003.– 109 с.
5. Gross T., 1992. Control of oviposition in reptiles and amphibians. Proc.AAZV, p.158 – 166.
6. Gans, C.( 1969 – 88 ): Biology of the Reptilia, vol. 1 – 14. Academic Press, New York.

 

Резюме

Особенности кетаминового наркоза и хирургическая тактика при постовуляторной дистоции у игуан (Iguana iguana).

А. Марунчин, А. Толстоухов, А. Шульга, С. Аббасзадэ.

В статье отображены методы диагностики, которые были применены при постовуляторной дистоции у игуан. Дана характеристика прохождения стадий наркоза, результаты мониторинга сердечно – сосудистой и дыхательной систем организма, описана техника хирургической операции – овариосальпингэктомия.

Peculiaritoes of ketamin anaesthesia and surgical tactics during postovulatory dystosia of iguana (Iguana iguana).

А. Marunchyn, O. Tolstoukhov, A. Shulga, S. Abbaszadeh.

Diagnostic methods which are used for the diagnosis of postovulatory dystosia of iguana are presented in the article. The stages of anesthesia, the results of monitoring of cardiovascular and respiratory systems of organism and the techniques of surgical operation ovariosalpingectomy are described.Интересное в сети
 
 
поиск по сайту
 
© 2000-2017 by Oksana&Alexandr Lubenets
программирование - студия дизайна ICOM
 

  Яндекс.Метрика